Inspirations
Inspirację znajduję właściwie wszędzie. Podczas jazdy na rowerze,czy samochodem,kiedy podróżuję pieszo lub jakimś środkiem trasportu. W modzie, która odeszła w zapomnienie,ale również w najnowszych kolekcjach czy wzorach. Często pomysły rodzą się kiedy najmniej tego oczekuje.Cieszy mnie to ,bo czuję że naprawdę się spełniam w tym co robię i w końcu mogę wyrazić siebie bez żadnej przeszkody. Sztuka jest czymś co pozwala wyzwolić w Tobie wszystko co dobre i piękne.Daje nam chwilkę na rozmarzenie i przeniesienie do innej rzeczywistości. Daje mi siłe i energię do bycia sobą i pozwala odkryć inne pozytywne cechy, których może jeszcze do końca sama nie poznałam. Warto szukać swojej drogi,by w sercu czuć radość ,siłe i bezpieczństwo :-)


I find inspiration almost everywhere. When riding a bike, or car, when traveling on foot or by some means of transportation breaks. In fashion, which had been forgotten, but also in the latest collections and designs. Often ideas come when you least expect it. It makes me happy because I feel that really fulfill at what I do and in the end I can express myself without any obstacles. Art is something that allows you to unleash all that is good and beautiful. It gives us a moment to dreaminess and transfer to another reality. It gives me the strength and energy to be themselves and can discover other positive attributes, which may yet end she did not recognize. It should seek their way to the heart to feel joy, strength, operation and safety :-)
                                     

                                               

Model :-)

                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz